Solskensdagen

Idag har varit en fenomenalt bra dag. 

Jag har stormtrivts på jobbet och än en gång påmints om varför jag gör vad jag gör, och varför jag är så driven till att lära mig mer om skrivande och läsande och meningsskapande i vårt tjugoförsta århundrade. Jag har haft intressanta och givande människomöten. Jag har fyndat bekväma  jeans (som inte ens behöver sys eller klippas!) på första försöket(!) Och det händer aldrig! Med vänlig hälsning Hundrafemtioåttaochenhalvcentimetern.

Och jag har hämtat ut min pro gradu-avhandling (mastersuppsats) i tre pinfärska exemplar. Och det var grädden på moset, pricken på i:et, the cherry on top. Glädjen fulländad.

gradugradu-blogg.jpg

Vad jag har skrivit min avhandling om undrar du ju nu. Tack som frågar.

Jo, jag har undersökt hur flyktingen framställs i biståndsorganisationers webbtexter om flyktingsituationen. För att göra det har jag bland annat tagit fasta på med vilka ord flyktingen omnämns, vilka verb som används för att beskriva vad flyktingen gör samt vilka bilder som används för att porträttera den flyende. Det finns en hel del forskning om hur flyktingen framställs i dagspress och medier, men nästan ingen forskning alls om hur flyktingen framställs i andra typer av texter och speciellt inte texter som kan anses vara neutrala eller till och med "stå på flyktingens sida". Därför tyckte jag det var intressant att undersöka hur flyktingen gestaltas just i det här materialet.

Jag jämför samtidigt webbtexter från Finland och Sverige för att se om det finns en skillnad mellan länderna. Därutöver undersöker jag också om biståndsorganisationer som har en uttryckt religiös strävan skiljer sig från materialet på något sätt, då det gäller hur flyktingen framställs. Men vad jag kommer fram till låter jag bli att avslöja. Istället får du fråga upp mig då du ser mig eller höra av dig på annat sätt. Jag är själv eld och lågor över min studie och därför berättar jag mer än gärna mer om min forskning! Det betyder ändå inte att jag inte kan vara kortfattad ;)

Det här temat är så aktuellt, väldigt känsligt och oerhört viktigt och jag kan ärligt säga att det har varit en otroligt givande och lärorik process; både att det att få fördjupa mig i ämnet, relevant forskning och användbara teorier, men också att uppleva den här skrivprocessen överlag. Det finns mycket jag skulle göra annorlunda och mycket jag skulle kunna göra bättre. Men jag måste ändå säga att med tanke på de omständigheter som omgav hela den här graduprocessen är jag löjligt stolt och nöjd över mig själv!

Ännu får jag vänta ett tag på min examen men ikväll, ikväll firar vi! 

HA ETT HÄRLIGT VECKOSLUT, KÄRA LÄSARE!

Gilla och kommentera gärna, också anonymt och utan e-postadress. Var snäll. Jag bibehåller rätten att radera kommentarer.